Sociálne média a ich platformy

V mojom univerzitnom a profesijnom živote sa špecializujem najmä na marketing, a to konkrétne na sociálne média a prácu s komunitou. Jedným z najzaujímavejších zdrojov poznatkov z tejto problematiky je kniha DIGITAL MARKETING EXCELLENCE, ktorú napísali Dave Chaffey a PR Smith. Tá na 690 stranách kvalitného obsahu okrem iného definuje aj sociálne média a ich platformy.

Sociálne média sú pojmom, ktorý má rôzny význam pre rôznych ľudí, takže treba začať postupne…

Pod pojmom sociálne média si väčšina z nás predstaví Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat a Twitter. Je to síce pravda, ale úspešne riadenie sociálnych médií nezávisí primárne od druhu sociálnej siete a nástrojov, ktoré ponúka, ale od komunikačnej stratégie a použitia týchto nástrojov. Pre efektívnu komunikáciu, musí byť známy fakt, že socializácia v online prostredí je o účasti v diskusiách a zdieľaní nápadov a obsahu.

„Pojem sociálne média zvyčajne zahŕňa Internet, komunikačné kanály mobilných zariadení a nástroje, ktoré dokážu medzi sebou navzájom zdieľať názory a obsah. Už ako vyplýva z názvu, sociálne média zahŕňajú budovanie komunity a sietí a podnecovanie ich používateľov k účasti a zapájaniu sa.“ (CIPR, 2011)

 Z definície vyplýva, že najdôležitejšia vlastnosť týchto kanálov sociálnych médií je povzbudzovanie používateľov a zákazníkov k interakcii a vytváraní svojho vlastného obsahu. Sociálne média môžu byť využívané aj len čisto na prezentovanie svojho obsahu, ale to by bola chyba!

Pre zjednodušenie podstaty toho, prečo sú sociálne média sociálne, môžeme povedať: sociálne média sú digitálne média, ktoré podnecujú používateľov k účasti, interakcii a zdieľaniu.

Marketing sociálnych médií musí byť zameraný na ich používanie s dôrazom na dosiahnutie marketingových cieľov, či už ide o upevnenie postavenia alebo expandovanie značky. Zapojenie zákazníkov, čiže interakcia, participácia a zdieľanie pomocou digitálnych médií, podnecuje pozitívne spojenie so spoločnosťou a vedie k zvyšovaniu komerčnej hodnoty značky. Táto interakcia môže nastať, či už na webovej stránke spoločnosti, jej sociálnych sieťach alebo na webových stránkach a sociálnych sieťach tretích strán.

Čo sú hlavné platformy sociálnych médií?

Spoločne s vyhľadávačmi, sú sociálne média najpopulárnejšie webové stránky na internete. Pre nastavenie správnej stratégie pre sociálne médiá je treba identifikovať kľúčové platformy sociálnych médií:

  1. Sociálne siete: Vo väčšine krajín sú základnými platformami pre interakciu medzi ľuďmi Facebook, Instagram a Snapchat (spotrebiteľské prostredie), LinkedIn (biznis prostredie) a Twiter (obe prostredia).
  2. Sociálne spravodajstvo: Takmer všetky noviny a magazíny majú svoju online podobu, v ktorej sa môžu čitatelia zapájať do diskusií prostredníctvom komentárov pod článkami.
  3. Blogy: Odborné blogy, ktoré môžu vybudovať jadro stratégie sociálnych médií pre jednotlivé spoločnosti.
  4. Sociálna komunita: Existujú nezávislé fóra, ktoré sú súčasťou hlavných stránok, no sú zamerané na zhromažďovanie určitej podskupiny ľudí. Touto cestou si môžu spoločnosti vytvoriť svoju vlastnú komunitu.
  5. Sociálny zákaznícky servis: Fóra spoločností zamerané na zákaznícku podporu sú využívané stále viac. Zákazníci používajú online formu na svoje otázky alebo sťažnosti a samozrejme vyžadujú aj reakciu. To prikladá týmto fóram významnú dôležitosť.
  6. Sociálne vzdelávanie: Ide hlavne o platformy ako Yahoo! Answers, Quora a podobne. Tieto stránky vysvetľujú návštevníkom ako a akými produktami môžu vyriešiť svoje problémy, čo skrýva značný podnikateľský potenciál. Do tejto kategórie patrí aj Wikipedia.
  7. Sociálny streaming: Ide o média ktoré sa zameriavajú na fotografie (Pinterest), videá a podcasty.
  8. Sociálne vyhľadávanie: Po spustení Google+ rozšírili vyhľadávače svoje funkcie napr. o hlasovanie za stránky prostredníctvom Google +1. S ubúdajúcou popularitou Google+ je však tieto funkcie vidieť stále menej a menej.
  9. Sociálny obchod: Je relevantný hlavne pre maloobchod. Zahŕňa recenzie a hodnotenia produktov a akciové kupóny, ktoré môžu byť poskytnuté napr. pri registrácii na niektorej zo stránok ponúkajúcich produkty na ktoré sa zľava viaže.

[Autor: Roman Adámik]

Written by