online PR

Riadenie online PR – vzťahov s verejnosťou

Vo svete obchodu a marketingu platí jedno hlavné pravidlo. Ak o vás nikto nevie, nikto od vás nič nekúpi. Nie je preto nič horšie, ako mať výborný produkt alebo službu, no žiadnych zákazníkov. Spoločnosti preto potrebujú efektívne riadiť vzťahy s verejnosťou (online PR), aby sa povedomie o nich čo najrýchlejšie rozšírilo. PR, čiže vzťahmi s verejnosťou (z anglického „public relations“ – „vzťahy s verejnosťou“), označujeme nepriame propagačné vzťahy, ktorých cieľom je šíriť informácie pasívnemu subjektu a vytvoriť tak požadovaný postoj podporujúci odbyt a dlhodobý úspech.

Problematike sa vo svojej knihe Úspech v online PR a marketingu za 30 dní venovala Gail Martin už v roku 2011. Podľa autorky sa online marketing a PR neustále menia a vyvíjajú a spolu s rozvojom nových propagačných platforiem a služieb sa budú príležitosti online propagácie naďalej rozširovať. To sa potvrdilo a naďalej potvrdzuje a s rastúcou dôležitosťou online priestoru vo svete obchodu a marketingu sa na túto oblasť začalo špecializovať aj PR.

Online PR je zvyšovanie povedomia o značke prostredníctvom online kanálov. Patrí sem komunikovanie so zákazníkmi, tvorenie komunity a ďalšie aktivity, ktoré smerujú k tvorbe a ovplyvňovaniu vzťahov s verejnosťou a potenciálnymi zákazníkmi. Ide o dlhodobú činnosť, pomocou ktorej je možné ovplyvniť vnímanie značky verejnosťou, získať spätnú väzbu a čiastočne podporiť rast povedomia o značke prostredníctvom internetu.

V modernom svete rastie potreba online PR

Hlavné úlohy PR oddelenia v online marketingu:

  • budovať a udržiavať vzťahy s online médiami (zasielať PR správy novinárom a zverejňovať ich na PR portáloch, zverejňovať reklamné bannery v rámci reklamy prostredníctvom Google AdWords),
  • publicita produktu – propagovať produkt na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube…),
  • firemná komunikácia (interná aj externá) – napr. distribuovať informácie o aktuálnych akciách zamestnancom a klientom,
  • budovať imidž spoločnosti a reprezentovať ju – vystupovať v médiách, poskytovať rozhovory novinárom.

Vzhľadom na definíciu PR a online PR a na základné úlohy PR oddelenia v online marketingu je preto možné určiť základné zložky online PR, ktorými sú publikovanie obsahu, marketing na sociálnych sieťach, video marketing, e-mail marketing a copywriting.

Publikovanie obsahu

Upevňovanie vzťahov s verejnosťou prostredníctvom publikovania obsahu vo forme PR článkov, príspevkov do blogov, fotografií či videí. Publikovanie zaujímavého a informačne bohatého obsahu s účelom, nielen si udržať lojálnych zákazníkov, ale zároveň osloviť nových, ktorí majú záujem o informácie o produktoch či službách spoločnosti.

Marketing na sociálnych sieťach

Prezentácia spoločnosti na sociálnych sieťach, ktoré sú fenoménom dnešnej doby. Podporovanie dobrého mena spoločnosti, budovanie komunity priaznivcov a vytvorenie priameho komunikačného kanálu medzi spoločnosťou a zákazníkmi.

Video marketing

Realizácia marketingových kampaní vo svete online videa. Návrh stratégie, výber médií a tvorba pútavých video príspevkov, ktoré zaujmú užívateľov a zároveň podporia propagáciu spoločnosti, produktov alebo služieb.

E-mail marketing

Vytvorenie účtu v e-mail marketingovom systéme a realizácia e-mailových kampaní slúžiacich na podporu opakovaného nákupu súčasných zákazníkov spoločnosti.

Copywriting

Písanie textov s cieľom nielen informovať a zaujať, ale najmä docieliť záujem čitateľa o produkty a služby spoločnosti.

Manažérom nestačí len pracovať s výborným produktom alebo službou. Potrebujú ich zároveň efektívne komunikovať smerom k potenciálnym zákazníkom. Aktivity zamerané na vzťahy s verejnosťou donedávna predstavovali najmä publikovanie článkov v tlačených médiách, publikovanie tlačových a mediálnych správ, účasť na spoločenských akciách či sponzoring. Toto všetko ešte stále platí, no v prostredí internetu je potrebné využívať nové a moderné spôsoby podpory vzťahov spoločnosti s verejnosťou. Online PR a podpora komunikácie sa stali pevnou súčasťou moderného marketingu.

Ak sa chceš dozvedieť viac o súčasných trendoch v marketingu prečítaj si aj:

Written by