študuj digitálny marketing

Digitálny marketing! – Študuj budúcnosť.

Pojem digitálny marketing sa často mýli s pojmami ako online marketing alebo marketing na sociálnych sieťach. Tento pojem je však oveľa širší. Rozumieme pod ním marketing produktov alebo služieb pri ktorom využívame IT technológie. Funkčnosť týchto technológií je zabezpečená prostredníctvom internetu.

Prečo sa zaujímať o digitálny marketing?

Internet a služby spojené s ním sa dnes stali neoddeliteľnou súčasťou každého podnikania, a teda aj jeho propagácie. Pracovné portály sú dnes plné ponúk na obsadenie marketingových pozícií, kde je nevyhnutnosťou znalosť práce so sociálnymi sieťami, SEO nástrojmi či špecializovanými programami na editáciu videí a fotiek. Presvedčte sa sami o aktuálnych ponukách na portály profesia.sk.


Marketing nie je činnosť, je to celý biznis videný z pohľadu zákazníka.“
P. F. Drucker

Čo sú teda hlavné dôvody vysokého záujmu firiem o ľudí so znalosťami digitálneho marketingu? Uveďme si tri dôvody prečo tomu tak je.

Internet je neustále rastúci fenomén

Podľa údajov Eurostatu v roku 2018 využívalo internetové pripojenie 89% domácnosti v EÚ, čo je o 29% viac ako v roku 2008. Taktiež zaujímavou štatistikou je podiel jednotlivcov vo veku od 16 až 74 rokov, ktorí si kúpili do súkromného vlastníctva akýkoľvek výrobok alebo službu prostredníctvom internetu dosiahol úroveň 60%. Čo sa týka Slovenska, tak od roku 2013 kedy bolo využitie internetu na úrovni 78% až do roku 2018 sa zvýšil tento podiel o 3% na úroveň 81%.

Sme aktívni na sociálnych sieťach

Európania sa pravdepodobne riadia heslom „Ak nie si online, ako keby si neexistoval“. Dokazuje to aj ďalšia štatistika Eurostatu, v ktorej až 56% ľudí vo veku od 16 do 74 rokov využívala v roku 2018 sociálne siete. Oproti roku 2011 kedy ich využívalo 38% Európanov je to nárast až o 18%. Zaujímavým trendom je využitie sociálnych sietí ľuďmi v dôchodkovom veku. Priemer európskej únie je na úrovni 19%, zatiaľ čo na Slovensku je to približne 12% dôchodcov.

Existuje niekto bez smartfónu?

Asi len veľmi ťažko by sme hľadali kohokoľvek z nášho okolia, kto ešte nevyužíva výhody smartfónu. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Avšak trendom spojeným so smartfónmi je využívanie mobilných dát. Tie nás udržujú neustále online. Podľa portálu verdict.co.uk bolo využitie mobilných dát v EÚ v roku 2017 na úrovni 2,4 GB. Slovensko v tejto štatistike výrazne prepadlo voči priemeru EÚ. Priemerné množstvo prenesených dát na Slovensku dosiahlo len 727 MB. Slovensko má vďaka rozvinutej sieti 4G veľký predpoklad na výrazné zvýšenie tohto čísla.

Zaujal ťa digitálny marketing?

Ak ste odpovedali na túto otázku kladne, tak si určite pozrite nižšie uvedené linky, ktoré Vám poskytnú dôležité informácie ku ďalšiemu rozvoju.

Ešte stále váhaš?

Možno si hovoríte, že marketingový pracovníci budú v budúcnosti nahradený nejakou inteligentnou technológiou. Podľa výskumu organizácie Oxford Martin School je však pravdepodobnosť nahradenia marketérov umelou inteligenciou veľmi nízka a to na úrovni 1,4%.

Podľa M. S. Hershey buď manažér, ktorý dáva kvalitu. To je najlepší marketing sveta. A preto už neváhajte ani sekundu a vyplňte svoju elektronickú prihlášku.

Written by