Komunikačné nástroje, komunikačný softvér, tímová práca, projektový manažment

Komunikácia v tíme a technológie

Súčasné technológie ponúkajú veľa efektívnych riešení a niektoré je možné aplikovať aj v rámci tímovej práce, napr.: komunikácia v tíme.

Či už v školskom alebo pracovnom prostredí, väčšina ľudí sa už pravdepodobne stretla s prácou v tíme. Mnohým sa podarilo dostať sa na pozíciu vedúceho tímu alebo dokonca projektového manažéra. Viesť tím ľudí môže byť cenný zdroj skúseností a kariérneho rastu, no prináša zo sebou aj novú zodpovednosť a nové výzvy. Dôverná a spoľahlivá komunikácia v tíme je výzva pre každého manažéra.

Je na vedúcom tímu aby sa naučil ako udržať pozornosť ostatných a neustále ich motivoval pre dosiahnutie tímového cieľa. Jedným z hlavných znakov tímovej spolupráce boli dlhodobo osobné tímové porady. Rozvíjajúca technológia však otvorila úplne nové možnosti pre zefektívnenie tímovej spolupráce a spolu s globalizáciou umožňujú vytvárať celosvetové tímy, ktoré sa osobne nemusia nikdy stretnúť a predsa dokážu dosiahnuť svoj cieľ.

Technológia umožňuje manažérom lepšie sprostredkovať komunikáciu medzi jednotlivými členmi tímu a tak znížiť celkové časové a finančné náklady na tímovú prácu. Komunikácia prostredníctvom výmeny emailov môže byť zdĺhavá a nedostatočne interaktívna. Na druhej strane osobné stretnutia môžu predstavovať zbytočnú stratu času a v prípade vysokej zaneprázdnenosti členov na iných projektoch, je ich plánovanie komplikované. Jednoduchý tímový video hovor tak môže eliminovať negatíva spomínaných komunikačných nástrojov a efektívne splniť cieľ komunikácie.

Medzi jednoduché technologické nástroje pre zefektívnenie tímovej spolupráce patria napríklad:

Softvér na projektový manažment umožňuje manažérovi a tímu lepšie sledovať celkový a individuálny pokrok. Vďaka tomu nemusí manažér neustále osobne kontrolovať členov svojho tímu. Softvér zároveň uľahčuje a sprehľadňuje prácu s finančnými a časovými zdrojmi.

Video hovory minimalizujú potrebu osobných stretnutí a porád. Vďaka nim dokážu individuálny členovia ale aj celý tím vyriešiť široké spektrum úloh, od riešenia miernych problémov až po hodinové tímové porady a prezentácie.

Cloud computing patrí medzi najprínosnejšie moderné technológie pre tímovú spoluprácu. Tímu umožňuje jednoducho a rýchlo zdieľať a spoločne upravovať dokumenty potrebné pre dosiahnutie tímových cieľov. Bez ohľadu na to či tým je v rovnakej dobe na jednom poschodí alebo roztrúsený po celom svete.

Webináre predstavujú ďalšiu možnú alternatívu ku klasickým osobným tímovým poradám. Celému tímu umožňujú sledovať a počúvať prezentáciu, a zároveň môžu komunikovať prostredníctvom hlasu alebo textu.

Uvedené príklady približujú všeobecnú formu využitia modernej technológie pre potreby tímovej spolupráce. Pri každej z nich si je už možno vyberať z veľkého množstva konkurenčných produktov. Zatiaľ čo niektoré z nich sa vďaka svojej finančnej náročnosti hodia skôr pre väčšie spoločnosti a globálne korporácie, iné sú zadarmo a tak môžu zefektívniť tímy menších firiem alebo dokonca študentské tímy. Schopnosť efektívne viesť tím a zároveň vedieť využívať najnovšie technologické nástroje na riadenie jeho komunikácie získaná počas štúdia alebo práce výrazne zvyšuje hodnotu manažéra na trhu práce.

Written by