Global Management Challenge, manažérska hra, manažér, súťaž

Manažeři změřili své síly v hře Global Management Challenge

Na Fakultě riadenia a informatiky UNIZA se letos poprvé konalo národní kolo celosvětově známé manažerské soutěže Global Management Challenge. Do této soutěže je každoročně zapojených více jak 30 zemí z celého světa. Ať už studenti či skuteční manažeři z podniků tak mohou každoročně změnit své síly ve virtuálním řízení firmy.

V rámci národního kola Global Management Challenge se na půdě Fakulty riadenia a informatiky UNIZA dne 3.6.2019 utkalo 8 studentských týmů, kteří zabojovali o postup do světového finále. Toto jednodenní národní kolo sestávalo z pěti po sobě jdoucích rozhodnutích, které studenti museli vykonávat při neustále se snižujícím časovém limitu.

Jak to tak v životě bývá, vítěz může být jen jeden… a tak po napínavém souboji můžeme srdečně pogratulovat týmu FRI Solutions ve složení Bruno Grinč, Patrik Maruňák a Karin Beláková a zároveň jim i popřát mnoho úspěchu při reprezentování Slovenské republiky na světovém finále Global Management Challenge v Jekaterinburgu (Rusku) ve dnech 4.-6.7.2019.

Prínos pre súťažiacich Global Management Challenge

  • využi príležitosť overiť si svoje znalosti a osobné predpoklady a získaj potrebné skúsenosti v oblasti riadenia virtuálnej firmy fungujúcej v realistických podmienkach simulovaného trhu EU a NAFTA, a to nielen na národnej, ale i medzinárodnej úrovni
  • riadenie firmy v oblastiach financií, HR, výroby, obchodu a marketingu ti umožní pochopiť ich vzájomnú súčinnosť a previazanosť z pohľadu úspešného pôsobenia firmy na trhu
  • vďaka patronátu spoločností nad študentskými tímami získaš jedinečnú možnosť ako spoznať život a zákonitosti fungovania reálnej firmy a zoznámiť sa s ich manažmentom
  • dokáž svoje schopnosti, znalosti a osobné predpoklady sebe aj spoločnosti, o ktorú máš záujem, v súťaži sa totiž vytvárajú podmienky a priestor na získanie zaujímavej pracovnej príležitosti či pracovného postupu.

„Opakované stretnutia so študentmi, našimi potenciálnymi zamestnancami, nás presvedčili, že tento projekt je obojstranne výhodný a veľmi atraktívny nielen pre nás, ale aj pre nich. Dáva totiž mladým ľuďom možnosť rozvíjať teoretické vedomosti a preniesť ich do roviny praktickej pri riadení virtuálnej firmy. Za svojou prácou a snahou môžu vidieť konkrétne výsledky a stávajú sa zodpovednými za vlastné rozhodnutia. Každý študent v tíme si tak vyskúša, aké dôsledky má zlé rozhodnutie, a naopak, ako chutí pocit správneho rozhodnutia. Pre spoločnosť Deloitte je dôležité so študentmi komunikovať, rozvíjať ich vedomosti a ukázať im, ako sa dajú využiť teoretické vedomosti v prospech virtuálnej firmy.“Zuzana Modrovichová, Deloitte

Študuj manažment na FRI!

Autor: Lucie Lendelová

Written by