Riadenie inovácií v podniku

V dnešnej otvorenej ekonomike je vstup nových konkurentov na trh takmer neobmedzený. Podniky sa musia oveľa viac snažiť udržať si súčasných zákazníkov a získať nových, pretože sú čoraz viac náročnejší. V súčasnej dobe možno tvrdiť, že potrebu inovácií si uvedomuje takmer každý podnik. Sú to práve inovácie, ktoré predstavujú kľúčový faktor v konkurenčnom boji. Preto by mali podniky potrebu riadenia inovácií chytiť za ten správny koniec.

Cesta od inovačného nápadu, cez realizáciu inovácií a jej prinesenie na trh je veľmi dlhá a náročná. Preto treba pristupovať k celému procesu systematicky, využívať potrebné nástroje, zdroje a metódy pre ich úspešnú realizáciu. „Riadenie inovačných procesov predstavuje účinný nástroj pre vytvorenie miesta a priestoru v podniku vhodného na zabezpečenie realizácie inovácií a ich efektívneho zosúladenia s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov.“

Ak ťa táto problematika zaujala, monografia s názvom  Riadenie inovačných procesov v podniku, je určená práve pre teba. Kniha na 150 stranách predkladá ucelený pohľad na problematiku riadenia inovačných procesov, ktorý zahŕňa „metodiku riadenia inovačných procesov v podniku na základe komplexne zmapovaných teoretických a praktických poznatkov z oblasti inovačného manažmentu a vykonaného výskumu úrovne riadenia inovačných nápadov v podmienkach slovenských podnikov.“ Monografia je pretkaná ilustráciami a vysvetľujúcimi modelmi, ktoré výstižne dotvárajú charakter textu.

Publikáciu je možné zakúpiť v predajni: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Predajňa – EDIS v Žiline

Štefan Hittmár – Miroslav Hrnčiar – Viliam Lendel

Written by