olympiáda mladý účtovník, buďmanažér,

Olympiáda Mladý účtovník 2021

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž každoročne organizujeme u nás v KROSE spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Prihlásiť sa

Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách a môžu sa do nej prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Programové vybavenie poskytuje KROS. Aktuálne informácie o olympiáde budeme priebežne zverejňovať na tejto stránke.

Ako prebieha Olympiáda Mladý účtovník?

1. online kolo olympiády

23. marec 2021

Je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). 1. kolo bude prebiehať online formou testu.

Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. 3 žiakov. Do 2. kola postupuje 30 najlepších študentov.

Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity bez prijímacích pohovorov. Bližšie informácie nájdete TU.

2. online kolo olympiády

22. apríl 2021

Účastníci olympiády vypracujú súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Každý súťažiaci dostane účtovnú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta. 

Prihlasovací formulár

Viac informácií na stránke KROS

Written by