ako budovať kariéru

Čo môže spomaliť Vašu kariéru?

  • Prečo sú úspešní ľudia takí úspešní,  ich rozhodnutia sú správne a prinášajú im naplnenie osobných a pracovných cieľov?
  • Prečo noví zamestnanci sú tí, ktorí začínajú od nuly a každé ich nové rozhodnutie stojí viac energie, času a zdrojov?

V minulosti, avšak nie tak dávno, sa za úspešnú kariéru považoval zamestnanec s vysokým počtom odpracovaných rokov. V súčasnosti to už neplatí. Aktuálne človek strieda viacero zamestnaní, pričom si buduje svoju vlastnú kariéru. Ide o jeho nadobudnuté skúsenosti a výsledky, ktoré dosiahol za obdobie trvania každého nového pracovného vzťahu v podniku.

Čo sa samozrejme odráža na „brande“ samotného zamestnanca. Vytvorenie si profesionálneho profilu, naplnenie životopisu pútavými a atraktívnymi výsledkami je v súčasnosti trendom na trhu práce. Povedomie o pracujúcom vytvára jeho „kľúčovú hodnotu“ na pracovnom trhu.

„Riaďte svoj život ako svoju kariéru.“

Je tvoj talent naplno využitý v súčasnej práci?

Pevná väzba  a intenzívny vzťah so svojim zamestnávateľom  – je na čase rozšíriť si svoje horizonty a pridať veciam vlastnú pridanú hodnotu.

Je vzťah medzi prácou a osobným životom vo vyváženom stave?

Neustále sa zvyšujúci čas, ktorý venujete zamestnávateľovi – urobte čiaru medzi prácou a osobným životom.

Dokážete zobrať zodpovednosť za neúspechy?

Zbavovanie sa zodpovednosti v rámci pracovných aktivít a výsledkov – sledujte vaše úspechy rovnako ako neúspechy.

Podporujete svoj tím a jeho prácu?

Vydobyť si vrchnú priečku v pracovnom tíme, nie je  o spolupráci – váš úspech záleží na ostatných.

Nevyužívanie príležitostí mimo komfortnej zóny?

Sústredenie sa iba na vykonávanie práce – zmeňte svoje sústredenie a začnite sa učiť nové veci. Nezapájanie sa do združení, vystúpte z pasivity – začnite sa stretávať s novými ľuďmi. Diskutujte a vytvárajte diskusie.

Predchádzajúce „spomaľovače kariéry“ patria medzi vybrané aspekty pracovného prostredia. Je na každom z nás, ktoré  aspekty a v akej miere si dokážeme včleniť do nášho každodenného pracovného života,  a tým budovať svoju lepšiu budúcnosť – úspešnejšiu kariéru.

[Autor: Martin Holubčík]

Written by