skills

Ako si zlepšiť svoje manažérske schopnosti? Soft skills alebo hard skills?

Manažment je komplexná veda, v ktorej je potrebné zdokonaľovať sa neustále. Je veľa prostriedkov, ako si zlepšiť predpoklady pre úspešnú manažérsku prácu. Kolegovia z katedry manažérskych teórií odporúčajú pracovať na dôvere osoby manažéra a neustále sa rozvíjať po osobnej stránke (skills). Ďalším dôležitým faktorom je pracovať na svojom time managemente, a teda naučiť sa efektívne využívať čas v práci, škole, ale aj počas voľna. Nájsť rovnováhu v pracovnom a osobnom živote rozhodne patrí k silným stránkam úspešných manažérov.

Oba spomenuté faktory patria do rozvoja takzvaných soft skills. Mäkké zručnosti, ako ich voláme v slovenčine, zahŕňajú aj prácu v tíme, riešenie sporov, vhodnú komunikáciu a mnoho ďalšieho. Sú to teda prvky manažérskej osobnosti, ktoré sa dajú často rozvíjať prostredníctvom neformálneho vzdelávania a často sa ich učíme nevedome, napríklad naberaním rôznych skúseností.

Čo všetko a akými spôsobmi môžeme v našich soft skills rozvíjať?

Je tam toho naozaj mnoho. Vo všeobecnosti však ide o takzvané interpersonálne zručnosti, čiže také, ktoré nám pomôžu v práci s ľuďmi a ich ovládanie je nevyhnutné pre tímové či kolektívne práce. Ich meranie je oproti viac praktickým hard skills (viac ďalej v článku) náročnejšie a najviac sa ukazujú pri komunikácii s daným človekom. Všeobecne je však známe, že človek s kvalitnejšími soft skills to má jednoduchšie nielen v práci, ale aj súkromnom živote.

Personálny portál Grafton uvádza rebríček najžiadanejších soft skills na trhu:

 • Komunikácia ako prvok uzatvárania dohôd, vyjednávania, reprezentácie či bežného styku so zamestnancami a zákazníkmi,
 • Sebamotivácia predstavujúca akýsi „hnací motor“ do vykonávania práce, samostatnosti a spoľahlivosti,
 • Vedenie a rozhodnosť, ktoré sú potrebné pre efektívne riadenie tímu a vykonávanie rozhodnutí,
 • Zodpovednosť za seba a svoju prácu,
 • Riešenie problémov využívajúce analytické a tvorivé myslenie či zachovanie chladnej hlavy v ťažších situáciách,
 • Tímová práca a flexibilita so schopnosťou prispôsobiť a zosúladiť sa,
 • Schopnosť pracovať pod tlakom a dobrý time management, nie však na úkor fyzického či duševného zdravia (tejto téme sa budeme venovať v článku v blízkej dobe),
 • Schopnosť vyjednávať a riešiť konflikty, čo často býva podstatou manažérskej práce.

Získavanie soft skills je dlhodobý proces a nie je možné naučiť sa správne komunikovať či riešiť problémy za deň alebo dva. Vyplýva z toho aj ďalší predpoklad pre manažérsku prácu – trpezlivosť. Len s ňou bude vedieť manažér či manažérka dosiahnuť tú najvyššiu kvalitu a úroveň práce a rozhodnutí. Existuje mnoho kurzov, ktoré pomáhajú budúcim aj aktuálnym manažérom (aj iným profesiám) v zdokonaľovaní sa. Zlepšenie však môže iniciovať aj osoba sama, a to rozhovormi s kruhom blízkych, vyučujúcimi, čítaním odbornej literatúry (ale aj beletrie), samoštúdiom, podieľaním sa na dobrovoľníckych aktivitách, prácou v rôznych združeniach či študentských organizáciách…

Tých spôsobov je takmer nekonečno. Je len na jednotlivcovi, ako veľmi sa túži zlepšovať v tom, čo robí, a ako veľmi chce zvyšovať úroveň svojich soft skills.

Odborné Hard skills

Na druhej strane oproti soft skills stoja takzvané hard skills, ktoré predstavujú už konkrétne zručnosti, často technického a odborného charakteru. Tieto sú často nadobudnuté praxou, tvorením a usilovnou cieľavedomou prácou. Pre manažéra sú rovnako dôležité ako mäkké zručnosti. V prípade manažérskej cesty jednotlivca sú najvhodnejšími práve nasledujúce hard skills:

 • Technické schopnosti, ktoré vyžaduje konkrétny typ podniku,
 • Počítačové schopnosti, ako napríklad práca s rôznymi softvérmi či znalosť hardvéru,
 • Schopnosti spojené s Microsoft Office, teda orientovanie sa v základných nástrojoch Word, Excel, PowerPoint, ale aj viac špecifických, ako Access, Outlook, OneNote či Publisher (nástroj na úpravu textu),  
 • Analytické schopnosti, ktoré pokrývajú schopnosť analyzovať text, podávať reporty či vynášať závery,
 • Marketingové schopnosti v podobe vizualizácie dát, ovládanie a poznanie sociálnych sietí,
 • Prezentačné zručnosti, teda práca s publikom, grafický dizajn, vytváranie trefných prezentácií,
 • Projektový manažment, v ktorom je dôležité strategické plánovanie, predpovedanie a znalosť rôznych metodík (napríklad Scrum),
 • Skúsenosti s písaným textom, kam patrí znalosť gramatiky a štylistiky, ale aj práca so slovom v podobe copywritingu či vytvárania príspevkov pre sociálne siete, rovnako ako akademické písanie odborných textov,
 • Jazykové znalosti, anglický, francúzsky, nemecký, taliansky jazyk, v závislosti od charakteru práce ?,
 • Dizajnové zručnosti a práca s grafickými editormi Photoshop či Illustrator,
 • Rôzne iné certifikáty a osvedčenia.

Nie je teda pochýb o tom, že hard skills je najlepšie získať svedomitou prácou a túžbou zdokonaľovať sa. Pamätajte na slová Briana Tracyho:

„Neexistuje žiadny limit, ktorý by určil, akým dobrým sa môžete stať. Každý manažér má potenciál stať sa excelentným manažérom počas svojej kariéry.“

Môžeme teda konštatovať, že ten správny manažér by mal disponovať oboma druhmi zručností. Je skvelé, keď sa už počas štúdia zaujíma o ich prepojenie a získavanie na rovnakej úrovni.

Buď efektívny manažér a maj svoje schopnosti a zručnosti pod palcom!

Written by