líder, vodcovstvo, práca v tíme

Ako si správne vybrať tím a byť líder tímu

Schopnosť byť dobrým tímovým hráčom je zamestnávateľmi vysoko oceňovaná a je nápomocná už počas štúdia. Ešte prínosnejšie však je byť líder tímu, byť kľúčovým tímovým hráčom, ktorý je schopný si svoj tím vyskladať a následne ho aj viesť.

V takomto prípade nezáleží na tom, či cieľom vášho tímu je vytvoriť školský projekt alebo navrhnúť nový produkt pre vašu firmu. Manažér podniku nie je líder tímu. Základné tímové princípy sú rovnaké a preto aj nasledujúce odporúčania sú všeobecne aplikovateľné:

1. Dajte si záležať pri výbere členov tímu

Zloženie tímu patrí podľa mnohých medzi najdôležitejšie faktory rozhodujúce o konečnom úspechu alebo neúspechu vášho tímu. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že najlepšie sa spolupracuje s ľuďmi, ktorých dobre poznáte a máte s nimi kamarátske vzťahy, nie vždy tomu tak aj je.

Belbin tvrdí, že pri tvorbe tímov je nutné analyzovať osobnostné rysy každého potenciálneho kandidáta a na ich základe mu prideliť konkrétnu tímovú rolu. Z toho dôvodu je teda niekedy vhodnejšie zobrať do tímu menej obľúbeného kandidáta, ktorý zastáva potrebnú rolu, ako kamaráta.

2. Vytvorte vo vašom tíme atmosféru psychologického bezpečia

Mnoho tímov a ich lídrov sa často zameriava iba na to, aby nezlyhali a snažia sa dosahovať prijateľné výsledky hraním na istotu. Pokiaľ ale chcete, aby váš tím bol naozaj čo najlepší a dosahoval vynikajúce výsledky, musia jeho členovia byť ochotní riskovať.

Túto skutočnosť si uvedomuje aj spoločnosť Google a práve preto po intenzívnej analýze internej tímovej spolupráce definovala psychologické bezpečie ako najdôležitejší predpoklad úspešnosti svojich tímov. Veď ako by bolo možné, aby tím dosiahol svoj plný potenciál, ak by sa jeho členovia hanbili pred ostatnými prezentovať svoje nápady? Otvorená komunikácia bez zábran podporuje synergiu v rámci tímu a prispieva k lepším výkonom.

 Líder je zodpovedný za to, aby vo svojom tíme vytvoril atmosféru, v ktorej sa členovia cítia absolútne bezpečne a vedia, že za svoje nápady a názory nebudú odcudzovaní alebo znevýhodňovaní. Práve tie najodvážnejšie a najrizikovejšie nápady môžu byť vďaka ďalším členom transformované do reálnych riešení a výsledkov.

Do atmosféry psychologického bezpečia patrí istota, že sa členovia môžu navzájom na seba spoľahnúť v plnení individuálnych úloh.

3. Podporujte v svojom tíme konštruktívnu spätnú väzbu

V tíme, v ktorom sa členovia neboja a nehanbia vyjadriť nápady a myšlienky, je zároveň nutné podporovať nepretržitú a konštruktívnu spätnú väzbu. Niektorí členovia tímu môžu mať tendenciu zadržiavať spätnú väzbu , pretože sa boja, že ublížia alebo urazia svojich tímových kolegov. Úlohou lídra je vysvetliť im dôležitosť spätnej väzby.

Úprimná, konštruktívna a priebežná spätná väzba pomáha jednotlivým členom identifikovať oblasti pre zlepšenie a prospieva tak tímu ako celku. Líder zároveň podporuje svoj tím, aby poskytoval spätnú väzbu na vedenie a fungovanie tímu ako celku a získané informácie analyzuje a aplikuje do procesov tímu.

4. Zabezpečte, aby boli ciele, úlohy, pravidlá a plány vždy jasné celému tímu

Jednou z najčastejších tímových chýb je pustiť sa okamžite a bezhlavo do požadovanej úlohy bez toho, aby si tím najprv spoločne definoval základné východiská. Pokiaľ sa tím dopustí tejto chyby, je na lídrovi, aby to napravil.

Aj keď sa počiatočné definovanie východísk môže javiť ako strata času, opak je pravdou. Správne definovanie tímových cieľov, pravidiel a plánov spolu s úlohami, kompetenciami a zodpovednosťami jednotlivých členov z dlhodobého hľadiska ušetrí čas a zvýši efektívnosť vášho tímu.

5. Presvedčte svoj tím, že vaša spoločná práca má pre nich význam

V ideálnom prípade líder vždy vedie tím plný schopných členov, ktorí sú nadšení pre tím a ochotní využiť svoj plný potenciál v rámci tímu. V skutočných podmienkach to nie je nutné a tím niekedy obsahuje členov, ktorí boli donútení zapojiť sa do tímu a nevidia zmysel v tímovej spolupráci.

V takomto prípade je na lídrovi, aby spomínaných členov našiel a motivoval ich. Jedným zo spôsobov ako ich motivovať, je zvýrazniť výsledky tímu a najmä konkrétny význam a dopad úspešnosti tímu pre daného jednotlivca. Zároveň je vhodné zvýrazniť, že na práci tímu záleží a má konkrétne dopady.

Autor: Miroslav Rechtorík

Written by