Čo majú spoločné manažment a IT technológie? Štúdium na FRI UNIZA

V súčasnosti sa nachádzame v dobe, kedy IT technológie zahlcujú svet. Bezprostredne ovplyvňujú naše životy a ich kvalitu. Samozrejme sa to dotýka aj samotných podnikov, ktoré sa snažia čo naviac automatizovať svoje procesy, či zavádzať digitalizáciu. To všetko je potrebné zodpovedne riadiť a pomocou týchto technológií vytvárať hodnotu pre podnik. Avšak to bez skúsených odborníkov nejde! Manažéri v súčasnosti zohrávajú dôležité miesto v podnikoch pri zavádzaní a riadení IT.

Preto chce čoraz viac podnikov implementovať intuitívnejšie a sofistikovanejšie riešenia. IT riešenia môžu podnikom poskytnúť výhodu oproti svojim konkurentom. Vďaka tomu rastú aj pracovné príležitosti, ktoré je možné nájsť v mnohých IT oddeleniach.

Čo teda vlastne predstavujú tieto pojmy?

IT v skratke možno definovať ako výraz pre všetko, čo sa spája s počítačmi alebo rôznymi inými zariadeniami, ktoré spracovávajú akékoľvek informácie/údaje. IT technológie sa týkajú vývoja, údržby a používania počítačového softvéru, systému a sietí.

Manažment je umenie vedieť, čo robiť a ako to robiť. Manažéri plánujú, rozhodujú, organizujú, vedú a kontrolujú procesy v organizácii s cieľom dosiahnuť požadované ciele. V súčasnej teórii má množstvo definícií ale pre ľahšie pochopenie, čo manažment obsahuje, si pozrite toto krátke video.

manažment a IT na FRI UNIZA

Podniky vyhľadávajú odborníkov so zmiešanými zručnosťami.

Mnoho firiem vyhľadáva odborníkov v oblasti IT technológií so zmiešanými alebo prekrývajúcimi sa súbormi zručností. Výhodou je teda študovať IT v kombinácii s inými oblasťami.

Začni sa vzdelávať!

Fakulta FRI ponúka na prvom stupni štúdia odbor Manažment, ktorý spája teóriu s praxou. Počas štúdia, študenti spolupracujú s reálnymi podnikmi na rôznych zadaniach či problémoch, aby tak získali poznatky o manažmente aj praxou.

Následne je možné pokračovať na odbor Informačný manažment, ktorý spája manažment so zručnosťami v informačných technológiách. Kombinuje odborné znalosti v oblasti riadenia a informatiky a ponúka tak široké spektrum kariérnych príležitostí, ktoré sa pohybujú od poradenstva až po projektového manažéra.

študuj Manažment na FRI UNIZA

Ako povedal J.Q. Adams, buď manažér a inšpiruj druhých, aby snívali viac, učili sa viac a urobili viac. Vtedy budeš skutočným manažérom.

Celé štúdium je navrhnuté tak, aby absolventi – manažéri ovládali potrebné nástroje a zručnosti na porozumenie informačných technológií, a aby zároveň vedeli o potrebách a požiadavkách modernej organizácie. Škola okrem toho ponúka nie len vzdelanie zamerané na riadenie podniku a IT ale aj rôzne certifikáty (odkaz na článok ohľadom certifikátov), zaujímavé prednášky a rôzne podujatia.

Na záver je teda možné konštatovať, že ide o pestrú oblasť štúdia s množstvom uplatnení v praxi. Ak sa ale ešte stále rozhoduješ, prečítaj si článok o absolventoch štúdia  a to ťa možno presvedčí! Tak čo, presvedčili sme ťa? Ak áno, tak rýchlo vyplň prihlášku. A ešte ako povedal T.Baťa: “Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.“

Written by