olympiáda mladý účtovník, buďmanažér,

Mladý účtovník na FRI UNIZA

Olympiáda Mladý účtovník 2020 zrušená

Prípady nakazenia koronavírusom sa objavujú na Slovensku v období, kedy boli naplánované regionálne kolá a celoštátne kolo olympiády Mladý účtovník. Zdravie nás všetkých bude vždy na prvom mieste. Preto aktuálny ročník olympiády Mladý účtovník rušíme.Zrušené sú všetky regionálne kolá olympiády, ktoré sa mali konať v Bratislave, Žiline a v Košiciach. Vzhľadom na postup olympiády sa táto zmena týka aj celoštátneho kola.

Ďakujeme za pochopenie. Budeme sa na vás tešiť v ďalšom ročníku olympiády.

Viac informácií: KROS

Na jar 2020 sa bude opäť konať regionálne kolo Olympiády Mladý účtovník. Jednotlivé regionálne kolá budú súbežne prebiehať 24. marca 2020 v Žiline, Bratislave a v Košiciach. Miestom konania žilinského regionálneho kola sú priestory Fakulty riadenia a informatiky

Olympiáda Mladý účtovník je opäť organizovaná spoločne Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov a spoločnosťou KROS a.s.. Súťaže sa môžu zúčastniť stredoškoláci a zmerať si svoje znalosti v oblasti účtovníctva.

Obsah zadania súťaže zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách, no do súťaže sa môžu stredoškoláci prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Účastníci olympiády vypracujú komplexný súvislý príklad za jedno účtovné obdobie, v jednom podnikateľskom subjekte na PC v účtovnom softvéri OMEGA a zároveň aj ručne účtujú.

Každá škola môže do regionálneho kola poslať maximálne 2 študentov, preto je v prípade vysokého záujmu nutné zorganizovať školské kolo najneskôr do marca.

Cenami za prvé tri miesta v regionálnom kole sú:

  • 1. miesto: poukaz na nákup v kamenných predajniach EXIsport v hodnote 60EUR,
  • 2. miesto: poukaz na nákup v kamenných predajniach EXIsport v hodnote 50EUR,
  • 3. miesto: poukaz na nákup v kamenných predajniach EXIsport v hodnote 40EUR.

Najlepší 3 študenti z regionálnych kôl zároveň automaticky postupujú do celoštátneho kola spolu so 6 ďalšími študentmi vybranými na základe počtu získaných bodov bez ohľadu na miesto konania regionálneho kola.

Celoštátne kolo sa bude konať 7. apríla 2020 opäť v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky. Posledné dva roky sa FRI rozhodla poskytnúť svoje priestory pre regionálne ale aj celoštátne kolo olympiády. Súčasťou odboru Manažment na FRI sú aj predmety zamerané na účtovníctvo a ekonomiku a preto je prínosné ak sa o spomínanú tému študenti zaujímajú ešte pred nástupom na vysokú školu.

Úlohy v celoštátnom kole sa skladajú z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Účtuje sa v rôznych účtovných jednotkách, v rôznych účtovných obdobiach.

Pre študentov ale aj ich pedagógov sú v celoštátnom kole pripravené zaujímavé ceny:

1 miesto:
najlepší študent – finančná odmena 333 EUR,
najlepší pedagóg – finančná odmena 333 EUR.

2. miesto:
študent – bezdrôtové slúchadlá v hodnote 200 EUR,
pedagóg – wellness podľa vlastného výberu v hodnote 100 EUR.

3. miesto:
študent – bezdrôtový reproduktor v hodnote 100 EUR,
pedagóg – wellness podľa vlastného výberu v hodnote 75 EUR.

4. – 15. miesto – ostatní účastníci celoštátneho kola:
finančná odmena 33 EUR.

Pri súťaži je možné používať iba kalkulačku. Každý súťažiaci dostane vytlačenú účtovú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta.

Študenti, ktorí postúpia do celoštátneho kola budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite v Žiline bez prijímacích pohovorov.

Ak sa zaujímate o oblasť účtovníctva a máte súťaživého ducha rozhodne si nenechajte ujsť túto príležitosť.

Informácie o minulých ročníkoch spolu s fotografiami môžete nájsť tu:

Written by