olympiáda mladý účtovník, vzdelávanie, súťaž, olympiáda, účtovníctvo, manažment,

Mladý účtovník 2018

Najlepší mladí účtovníci sa stretli v súboji na Fakulte riadenia a informatiky – mladý účtovník.

Priestory Fakulty riadenia a informatiky sa stali dejiskom 21. ročníka súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve – Olympiáda Mladý účtovník 2018. Túto súťaž pre študentov pripravila Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s. Spomínaná súťaž predstavuje pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií zaujímajúcich sa o problematiku účtovníctva možnosť otestovať svoje znalosti a porovnať sa s elitou z celého Slovenska.

Tento rok sa do olympiády zapojilo až 126 študentov zo 66 slovenských stredných škôl. Účastníci olympiády sa mohli s Fakultou riadenia a informatiky zoznámiť najprv v rámci regionálneho kola, ktoré sa v jej priestoroch uskutočnilo 23. marca 2018. V rovnaký deň prebiehali regionálne kolá tiež v Košiciach a Bratislave. Z regionálnych kôl postúpilo 16 najlepších študentov, ktorí sa týmto úspechom stali mladou účtovníckou elitou na Slovensku.

Najlepší študenti z územia celého Slovenska prišli na celoštátne kolo olympiády, konajúce sa na pôde Fakulty riadenia a informatiky v Žiline vo štvrtok 26. apríla 2018, aby si zmerali sily a zabojovali o hodnotné ceny.

  • 1. miesto: finančná odmena 333 EUR
  • 2. miesto: notebook v hodnote 200 EUR
  • 3. miesto: tablet v hodnote 100 EUR
  • 4. – 16. miesto – ostatní účastníci celoštátneho kola: finančná odmena 33 EUR.

Stredoškolákov v oboch kolách sprevádzali pedagógovia z ich školy. Zatiaľ čo študenti úporne bojovali o titul mladého účtovníka roka 2018, mohli sa ich pedagógovia zapojiť do odbornej diskusie o vzdelávaní a budúcnosti študentov na Slovensku. Diskusiu moderovali kvalifikovaní odborníci z Katedry manažérskych teórií. Pedagógovia, ktorí najlepšie pripravili svojich študentov, získali podobne ako študenti hodnotné ceny.  

Organizačné zabezpečenie a priebeh oboch kôl olympiády na Fakulte riadenia a informatiky zabezpečovali okrem spoločnosti KROS a.s. aj členovia Katedry manažérskych teórií, v rámci známeho projektu BuďMANAŽÉR. Tento projekt ponúka študentom tiež mnoho iných úspešných projektov a podujatí. Ďalšou akciou, ktorá by mohla byť zaujímavou pre študentov stredných škôl zaujímajúcich sa o problematiku ekonomiky a manažmentu, je letná škola BuďMANAŽÉR, ktorá odštartuje na Fakulte riadenia a informatiky.

Začni študovať Manažment na FRI už počas letnej školy BuďMANAŽÉR.

Autori: Ing. Miroslav Rechtorík, Ing. Juraj Čerňanský

Foto: Bc. Dobroslav Grygar

Written by