Global management challenge 2020 očami súťažiacich

Global management challenge je jednou z najznámejších manažérskych súťaží, ktorá sa hrá po celom svete. Kto je najlepší manažér? Táto súťaž je zameraná na simuláciu strategického riadenia podniku a každoročne sa tejto súťaže zúčastnia stovky tímov po celom svete. Tímy sú zložené z pravidla z troch účastníkov, ktorými môžu byť napríklad študenti, zamestnaní ľudia (v akejkoľvek sfére), poprípade tímy môžu byť aj kombinované. Tímy medzi sebou navzájom súťažia v jednom simulovanom trhovom prostredí, ktoré je pre všetkých účastníkov rovnaké a ktoré rozhodnutia jednotlivých účastníkov určitým spôsobom ovplyvňujú, rovnako ako aj vývoj simulovaného trhu ovplyvňuje situáciu jednotlivým súťažiacim tímom. Víťazom je následne tím, ktorý dosiahne najvyššie skóre spomedzi skupiny tímov, medzi ktorými súťaží.

Logo GMC Slovakia

Aj tento rok – už po druhýkrát bola Fakulta riadenia a informatiky UNIZAKatedra manažérskych teórií organizátorom tejto prestížnej súťaže pre celé Slovensko. V roku 2020 sa do tejto súťaže zapojilo 45 tímov z celého Slovenska, ktoré sa pokúšali dosiahnuť na najvyššiu možnú priečku.

Súťaž bola rozdelená do troch rôznych kôl, kde medzi sebou súťažili tímy v rôznych skupinách, do ktorých boli zaradené. Každé z kôl bolo rozdelené do piatich rôznych rozhodnutí, ktoré ovplyvňovali vývoj firmy v trhovom priestore. Z prvých dvoch kôl, ktoré sa konali online postupovali vždy 4 prvé tímy v skupine, čím sa postupne vyradzovali tímy so slabším výsledkom a silnejšie tímy postupovali do nasledujúcich kôl. Takýmto spôsobom sa kvalifikovalo najlepších 8 tímov z predošlých kôl až do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 25.9.2020 na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA.

finále súťaže, FRI, BuďManažér, manažér
Národné finále GMC 2020, organizované na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA

Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu Covid-19 sa toto národné finále muselo konať vo veľmi obmedzenom režime s dodržiavaním všetkých platných hygienických nariadení.

Samotného finále sa zúčastnilo nakoniec päť tímov (trom tímom to nedovolili protipandemické nariadenia). Finále sa odohrávalo celý deň. 5 jednotlivých finálových rozhodnutí sa museli tímy zvládať robiť postupne v čo kratších a náročnejších časových intervaloch – na prvé rozhodnutie mali účastníci hodinu a pol, na posledné, teda piate rozhodnutie už iba pol hodiny. Tímy teda boli nútené okrem sledovania výsledkov svojich súperov aj správne spravovať svoj time manažment a rozdeliť si úlohy v tíme tak efektívne, aby boli schopní odovzdať rozhodnutie v určenom časovom limite. Dôležitý tu bol manažér a jeho rozhodovacie schopnosti.

Po náročnom celodennom „súboji“ nakoniec vyšiel ako najlepší tím z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý veľmi tesne porazil tím študentov manažmentu z Fakulty riadenia a informatiky. Na treťom mieste skončil tím, ktorý bol zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline a na štvrtom a piatom mieste skončili tímy v zložení zamestnancov a študentov Fakulty riadenia a informatiky UNIZA.

tímová práca, manažérsky report
Jeden z tímov pri analýze manažérskeho reportu.

Ako však vnímajú Global Mangement Challenge samotní účastníci a prečo je táto manažérska súťaž tak obľúbená po celom svete?

GMC sa totiž dá v prípade študentov, (a nie len tých) vnímať ako ideálna príležitosť na otestovanie svojich teoretických vedomostí z manažmentu a budúci manažér si môže vyskúšať strategické rozhodovanie v podniku na vlastnej koži „nanečisto“ vo virtuálnom prostredí. GMC teda dáva obrovskú príležitosť všetkým účastníkom na to, aby vyskúšali svoje vedomosti a schopnosti v praktickej podobe a chybám, ktorých sa dopustia tak vedeli vo svojom profesijnom živote predísť.

Nakoľko je GMC celosvetová súťaž, ktorá tým najlepším sľubuje nie len vecné ceny, ale hlavne celosvetovú prestíž, sú samotní účastníci ešte viac motivovaní k tomu, aby sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky a tým pádom mali snahu vymýšľať nové a hlavne vlastné stratégie, ktoré si vedia hneď po vyhodnotení aj zhodnotiť – či bola stratégia správna, poprípade či je možnosť nepriaznivý stav ešte nejako zvrátiť ku konečnému pozitívnemu výsledku. Je to v podstate škola hrou, kedy sú účastníci sami motivovaní k dosahovaniu výsledkov s reálnym ocenením ich úspechov.

GMC poskytuje príležitosť pre účastníkov aj z toho dôvodu, že túto manažérsku súťaž podporuje aj veľké množstvo svetových, ale aj menších podnikov a spoločností, ktoré neskôr ponúkajú účastníkom možnosť sa zamestnať a rozvíjať svoj talent aj priamo v podnikovom prostredí na reálnych projektoch.

Nakoľko si aj mnohí z nás na vlastnej koži vyskúšali, aké to je súťažiť a dokonca sa dostať až do národného finále, môžeme účasť na ďalších ročníkoch GMC len odporučiť. Poď s nami do toho budúci rok aj ty a buď manažér, ktorý zmení svet!

„Manažment je spôsob, akým môžeme meniť svet k lepšiemu.“ Ing. Eliška Čičmancová

Marián Šotek

Written by