Úspešní manažéri

Odbor Manažment z prostredia Fakulty riadenia a informatiky poznajú viaceré úspešné podniky ako: Kross, Ringer Axel Springer, Bistro, Azet, Goodrequest, Ipesoft, Kistler, KIA, Embraco, a mnohé ďalšie.

V týchto firmách sa úspešne uplatnili viacerí absolventi študijného programu: manažment a informačný manažment. Ich pohľad na manažment na Fakulte riadenia a informatiky prinášajú nasledujúce články.

Marcel Kocifaj

Produktový manažér

Zaujala ma kombinácia odborov Informatika a Manažment, ktorá v tom čase nikde na Slovensku nebola predmetom štúdia. Nakoľko som sa chcel venovať kreatívnejším činnostiam ako je programovanie (z môjho pohľadu), bola táto forma kombinácie odborov a fakulta pre mňa jasnou voľbou.

Marcel Kocifaj

Produktový manažér v podniku Ringer Axel Springer.