Profil Manažéra – Profesionálna sociálna sieť Linkedin

Našu tvár v spoločnosti začal vytvárať internet. Sociálne média, aplikácie internetu, maily a iné informačno-komunikačné nástroje začali budovať našu internetovú tvár anáš profil. Prečo by to malo byť dôležité? Je pripojenie sa k internetovej sieti v konečnom dôsledku pre nás dobré (prispôsobený obsah, cielenie reklám, prístup k informáciám, ktoré potrebujem) alebo nastáva doba „o nás a bez nás“, kedy informácie, ktoré poskytujeme dokážu na internete vytvárať našu tvár?

Je tomu naozaj tak? Bránite sa tomu alebo akceptujete túto skutočnosť?

Kľúčom k úspechu je účelne vytváraný obsah na internete, kde poznáme pravidlá a možnosti vybraného internetového nástroja. Ako sa vraví: „Niekedy je menej viac“, tak to presne platí v prostredí výberu internetových komunikačných nástrojov, pretože práve tieto nami zvolené nástroje budú vytvárať našu internetovú tvár.

Množstvo sociálnych sietí v súčasnosti siaha za hranice našich možností ako  ich sledovať a byť na nich aktívny presahuje racionálne možnosti. Medzi najznámejšie siete patria: Facebook, Linkedin, Twitter, Google+, Tumblr, Myspace a množstvo ďalších sieti, ktoré sú konkrétnejšie alebo menej konkrétnejšie zamerané na obsah a územie, kde sa používajú.

Začlenenie sa do sociálnych médií nie je len o neoficiálnych stránkach, osobných profiloch, ale taktiež dokáže vybudovať profesionálny nástroj prezentovania podniku. V rámci podnikateľského prostredia môže ísť o marketing a manažment podniku, ktorý prostredníctvom svojich zamestnancov a manažérov vytvárajú spoločný obraz o podniku, ktorý vyplýva z ich správania a rozhodnutia. Tento obraz vytvárajú všetky publikované a dosiahnuteľné informácie ostatnými užívateľmi, verejnosťou.

Na jednej strane môže ísť o profil podniku, na druhej strane o profil manažéra. Tento článok sa bude snažiť priblížiť budovanie profesionálneho obrazu manažéra na sieti: Linkedin. Kde v roku 2016 počet používateľov dosiahol viacej ako 467 miliónov používateľov z 200 rôznych krajín.

Nikdy neviete, kto Váš profil číta.

Čím sa chystáte zaujať – aký dojem chcete vytvoriť?

Tieto otázky tvoria zdravé jadro Vášho vytvoreného profilu na Linkedin. Vytvárate a ste členmi profesionálnej sociálnej siete. Dôležité je nezabúdať, že internetový profil nie je životopis. Je viac výstižný, má v sebe viac energie a je písaný priebežne, aby poskytol celkový obraz o manažérovi.

Praktické tipy ako vylepšiť Váš profil:

Hlavná myšlienka

Úvod profilu má čitateľa uviesť do obrazu, aký je súčasný stav Vašej profesionálnej pozície, špecializujte, čo ste dosiahli a nezabúdajte ani na silné stránky a životný cieľ. Ústredná myšlienka, čo chcete profilom povedať. V úvode sa snažte byť čo najviac selektívny, vyberajte len podstatné veci a konkretizujte ich.

Svojim profilom dávate vedieť o sebe, svojich znalostiach, schopnostiach, skúsenostiach a hlavne identifikujete svoju „internetovú tvár“.

Kľúčové slová

Kritické je využívanie a zdôraznenie kľúčových slov. Nezabúdajme, že všetko na internete sa točí okolo SEO vyhľadávania, preto aj Váš profil potrebuje vystihnúť všetky kľúčové slová. V popise svojich schopností sa často opakujú rovnaké slová a frázy, Linkedin preto uvádza  tie najpoužívanejšie: rozsiahle skúsenosti (2010), kreatívny (2011-2012), zodpovedný (2013), motivovaný (2014),  špecializovaný (2016) a na tento rok sa predpovedá taktiež slovíčko: špecializovaný. Pričom v roku 2016 rebríček prvých desať najpoužívanejších tvoril: Špecializovaný, Vodcovstvo, Vášnivý, Strategický, Skúsený, Zameraný, Expert, Certifikovaný, Kreatívny a Excelentný.

Tieto kľúčové slová a frázy, ktoré Vás najlepšie vystihujú, je potrebné v krátkosti, a čo najviac konkrétne vysvetliť.

Rola

K čomu slúži Váš profil? Hľadáte prácu? Vytvárate profesionálnu sieť kontaktov pre Váš obchod? Ste členom skupiny, podniku, ktorý využíva Linkedin? V každom prípade je potrebné dať čitateľovi vedieť Váš zámer pôsobenia na sociálnej sieti, vytvárania siete kontaktov a zdieľaného obsahu. Čitateľ potrebuje vedieť, či Vás kontaktovať pre voľnú pracovnú pozíciu, zapojenie sa do skupiny a diskusie alebo vytvorenie nového profesionálneho spojenia.

Profilová fotografia

Vaša Fotografia je to prvé, čo upúta pozornosť a ovplyvní nazretie do profilu, preto by mala byť profesionálna. Vytvára prvý dojem. Profilová fotografia má vyjadrovať Váš pocit istoty a kompetentnosti, takže nič zložité, stačí sa posadiť, vystrieť sa, usmiať sa, otvoriť oči a myslieť na niečo pozitívne.

Profesionálne kontakty

Založte si svoju kariéru na profesionálnych kontaktoch. Dobrá sieť kontaktov je zdrojom nových informácií, užitočných rád a odporučení. Častokrát práve tieto kontakty Vás dokážu ohodnotiť svojimi zdieľaniami a komentármi k Vaším dosiahnutým cieľom a nadobudnutým skúsenostiam. Spojenia vytvárajú obraz o tom s kým chcete byť spojený, a kto predstavuje pre vás hodnotu pre vzájomný vzťah. Nezabudnite, Vaše kontakty vytvárajú efektívnosť Vašej siete a reprezentujú Vašu odbornosť. Preto aj vaši mentori a inšpirujúci ľudia, sú tí, ktorí dosiahli svoje ciele a sú úspešní v oblasti, o ktorú sa zaujímate a zvyšujú Vašu kredibilitu.

Pozor, nejde iba o budovanie početnej siete kontaktov, ale hlavne o jej rozvíjanie a udržiavanie. S pridanými kontaktmi by ste mali byť aspoň raz za polroka ,byť v profesionálnom kontakte, informovať a pýtať sa.

Obsah, ktorý vytváram a sledujem

Internetový profil už neobsahuje iba základné informácie o Vás (životopis), ale obsahuje aj „nástenku“, kde môžete prispievať v rámci vybudovanej komunity. Zverejňujte vlastné odborné príspevky. Ďalej môžete byť účastníkom v rôznych skupinách a viesť v nich diskusiu. Nájdite skupiny, ktoré vystihujú Vašu odbornosť, prípadne blízke skupiny, dodržujte ich pravidlá a prispievajte do nich.

Pri vytváraní „prezentovaného“ obsahu, zdieľajte váš jedinečný pohľad tak, aby mohli ostatný byť informovaný a vedieť ako im môžete pomôcť.

Publikujte svoje myšlienky – píšte o témach a problémoch, s ktorými sa denne zaoberáte.

Komplexnosť profilu

Vypíšte celý svoj profil, snažte sa ho vytvoriť, čo možno najviac komplexný a konkrétny (súčasná pozícia, minulé pozície, vzdelanie, členstvá, aktivity, schopnosti, certifikáty a iné). Nezabúdajte, Linkedin nie je životopis. Vypíšte a aktualizujte svoj profil tak, aby Vás ľudia poznali,  nech vedia o vašich hodnotách a vášňach, nezabudnite diskutovať aj o tom,  čo robíte mimo práce. Pravidelne prispievajte a čítajte to, čo vás zaujíma. Zvýšte prepojenosť svojho profilu referenciami od svojich kolegov, spolupracovníkov, šéfa, klientov a kontaktov z oboru. Avšak nespájajte  sa iba s podnikom,  v ktorom aktuálne tvoríte a pracujete, ale hlavne nezabúdajte na svoj profesionálny rast, to čo vás zaujíma, kde smerujete osobne a profesionálne.

Pár inšpiratívnych myšlienok z prostredia internetu:

„Buď súčasťou hodnoty, ktorú vytvára podnik a tvoj pracovný tím.“

„Tvoj úspech a úspech tvojej siete ide spolu ruka v ruke.“

„Veľký benefit sociálnych sietí je ich potenciál začať skvelé konverzácie.“

Odhadovaná dĺžka čítania s porozumením: 11 min

[Autor: Martin Holubčík]

Written by