Štúdium Manažmentu – Prečo práve FRI a študijný program Manažment?

Na otázku: „Kam na vysokú školu?“ už pred časom našli svoju odpoveď a študujú program Manažment práve na FRI. A preto sme „vyspovedali“ pár našich študentov denného bakalárskeho štúdia programu Manažment a informovali sme sa o tom ako postupovali a uvažovali, keď robili jedno z najdôležitejších rozhodnutí vo svojom živote, a zároveň ako vnímajú štúdium na našej fakulte.  

A prečo je to robíme? Lebo konštruktívna spätná väzba je najlepší podnet, motivácia ako aj ukazovateľ kvality či spokojnosti. Je to bežná manažérska prax a týka sa nielen biznis prostredia, ale aj toho školského. Princíp je rovnaký a uplatniteľný všade. Toto bola krátka teoretická vsuvka z teórie Manažmentu, a tu sú odpovede našich študentov.

PREČO PRÁVE FRI A ŠTUDIJNÝ PROGRAM MANAŽMENT?

„Nakoľko som na predchádzajúcej univerzite v zahraničí študovala business management, chcela som pokračovať na Slovensku v podobnom odbore. Bývam neďaleko Žiliny, o FRI som už dávno vedela. Príležitosť študovať blízko domova odbor, ktorý ma zaujal, prišla ako správna voľba. Dôvodom podania prihlášky na túto fakultu bolo predovšetkým jej dobré meno a vysoké uplatnenie absolventov v praxi. FRI je známa tým, že štúdium na nej nie je jednoduché, avšak otvára študentom dvere k viacerým možnostiam.“ Laura, II. ročník 

Po ukončení strednej školy som si vybral vysokú školu zameranú výhradne na informatiku. Po prvom semestri uvedomil, že to nie je pre mňa tá správna cesta, viacej ma zaujíma to ako správne pracovať a komunikovať s ľuďmi a rovnako som mal záujem si rozšíriť poznatky v oblasti podnikania. Fakulta riadenia a Informatiky je jedna z mála fakúlt, ktorá ponúka všetky mnou spomínané veci, ktoré sú pre moje budúce fungovanie podstatné spolu s možnosťou voľby informatických predmetov, z ktorých aspoň časť je v dnešnej dobe nutné ovládať a vedieť sa zorientovať. Fakulta sa rovnako zaujíma o rozvoj podnikateľského myslenia študentov a to by som povedal, že je všetko čo od vysokej školy očakávam a preto to bola pre mňa jasná voľba.“ Adrián, II. ročník

Ešte keď som bola na strednej škole, premýšľala som, čo by som chcela ísť ďalej študovať. Keďže som chodila na Obchodnú akadémiu do Trnavy, chcela som pokračovať v ekonomickom smere. Najskôr som chcela ísť na FPEDAS, pretože som o odbore manažment na FRI nevedela, myslela som si, že na tejto fakulte sa študuje iba informatika. Avšak kamaráti, čo študujú na FRI, odbor informatika, vo vyšších ročníkoch mi povedali, že je možnosť študovať na FRI-čke aj manažment, v tom momente som bola jednoznačne rozhodnutá, že to je moja voľba. Pretože FRI je jedna z najlepších fakúlt na akú som sa mohla dostať. Takže hneď ako sa otvoril systém posielania prihlášok, som odosielala tú svoju, 1 prihlášku iba na FRI odbor manažment, stavila som na istotu. A teraz som tu.“ Barbora, I. ročník

Štúdium na Fakulte riadenia a informatiky som si vybral z viacerých dôvodov. Ako hlavný aspekt môjho rozhodovania bol určite môj dlhodobý záujem o štúdium a následne pôsobenie v oblasti manažmentu, či marketingu. V podstate ma daný smer lákal už na strednej škole, keďže som absolventom Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici. Ako druhý dôvod, prečo práve táto fakulta, bola určite poloha školy vzhľadom k miestu, kde bývam. Keďže som profesionálny hádzanár hrajúci za miestny tím v PB, kde mám rozhodne najlepšie podmienky na výkon tohto športu spomedzi okolitých klubov, bolo pre mňa dôležité ísť študovať tam, kde mi časovo vychádza skĺbiť štúdium s každodennými večernými tréningami. Posledný dôvod je samozrejme renomé našej fakulty a kladné recenzie od známych, mojím hlavným poradcom ohľadom štúdia na tejto fakulte bol jej absolvent a zároveň môj bývalý spoluhráč a kamarát Šimon Macháč, ktorý tiež študoval odbor Manažment, pre ktorý som sa rozhodol aj ja.“ Marián, I. ročník

Pôvodne som chcela ísť na FRI študovať informatiku, no keď som natrafila na Manažment, vedela som, že to je niečo pre mňa. Veľmi sa páči prepojenie informatiky a manažmentu, čo som na iných univerzitách nenašla. Taktiež som počula veľmi dobré referencie od známych no a potom ako som bola na dni otvorených dverí som vedela, že chcem byt tím FRI.“ Dominika, III. ročník

„Štúdium manažmentu na FRI som si vybral po neúspešnom štúdiu informatiky v zahraničí. Chcel som ostať v oblasti IT, no už nie ako programátor, ale ako niekto, kto riadi projekty programátorov. Práve to mi manažment na FRI umožnil – rozšíriť znalosti v oblasti manažmentu, ktorý sa dá aplikovať v IT.“ Adam, III. ročník 

Written by