Ako sa stať úspešným – Juraj Málik

Ako sa stať úspešným – „Je dôležité vedieť začať, cesta sa potom objaví sama.“ Juraj Málik

Nebuďte obyčajný šéf, staňte sa lídrom. Poslanie manažéra je naučiť ostatných ako ísť hore smerom k úspechu. Pán Juraj Málik počas svojej prednášky pre študentov manažmentu na FRI, hovoril o tom, ako sa sám stal úspešným a porozprával nám ako táto cesta prebiehala. Taktiež nám všetkým dal skvelú pomôcku, ktorú máme celý život pri sebe a ktorá nám vždy keď to budeme potrebovať pripomenie ako to máme robiť, aby sme boli úspešní. Táto pomôcka je naša ruka.

Palec

Palec vyjadruje prvú dôležitú vec, ktorú musíme mať splnenú na svojej ceste k úspechu. Palec hore predstavuje znak toho, že sme v pohode. Preto ako prvú vec, ktorú musíme mať splnenú, je zodpovedať si na otázku: „Som v pohode, som OK?“ Ak to tak nie je, musím urobiť všetko preto, aby som sa do tohto stavu dostal. Ak nebudem vnútorne vyrovnaný so všetkým, čo sa okolo mňa deje a hlavne sám so sebou, tak sa nemôžem stať úspešným.

Ukazovák

Tento prst predstavuje môj smer. Týmto prstom ukážem na svoj sen a poviem si, toto chcem dosiahnuť, tu sa chcem dosť. Pri tomto kroku je veľmi dôležité dodržať tzv. zásadu SMART. To znamená, že môj cieľ musí byť veľmi konkretizovaný, aby sa dal naplniť. Tiež je veľmi dôležité pri formulovaní cieľov nepoužívať zápory, lebo to čo mám v hlave, to sa stane. Vždy sa snažte preformulovať svoj cieľ pozitívnym spôsobom, bez záporov.

Prostredník

Prostredník je tretí prst na ruke a preto nám má neustále pripomínať, aby sme konali do 3 úderov srdca (ako indián). Ak nás niečo napadne, nesmieme to odkladať na neskôr, musíme začať hneď. A čo sa nedá hneď, to si musíme aspoň zapísať, lebo to budeme odkladať do zabudnutia. Jednoducho povedané, musíme sa zbaviť prokrastinácie. Ide o problém napr. vysokoškolákov a ďalších, ktorí nie sú vonkajším prostredím nútení organizovať si svoj čas. Máme vo zvyku tráviť čas nepodstatnými činnosťami, ako surfovaním po nete, pričom dôležité úlohy odkladáme na neskôr. Veľmi často sa upokojujeme a presviedčame samých seba tvrdením: „Pod tlakom podávam lepšie výkony.“ a pod. Ak chceme byť úspešní, presne tohto sa treba zbaviť.

Prstenník

Štvrtý prst v poradí nám má pripomínať dve skutočnosti. Prvou z nich je, aby sme si našli 4 hrdinov, ktorí sú pre nás inšpiráciou, ktorých život a samotné konanie nás inšpiruje a motivuje k tomu, aby sme my sami začali konať. Druhou skutočnosťou je, aby nám pripomínal, že sme taký ako sú 4 ľudia okolo nás. Preto sa teraz dobre poobzerajte a zamyslite sa nad tým, kto sú títo 4 ľudia.

Malíček

Alebo tiež prst ší-ší…najmenší a najdôležitejší. Tento prst nás dovedie k výnimočnosti. Malíček je piaty prst na ruke, ktorý nám pripomína jednoduchú konkurenčnú výhodu, ktorá nás veľa stáť nebude a odzrkadlí sa v úspechu. Tento prst nás nabáda k tomu, aby sme venovali len o 5 minút viac tomu, čo robíme.

Takúto jednoduchú pomôcku máte stále pri sebe, tak na to nezabúdajte. Ak nebudete vedieť, čo ďalej, pozrite na svoju ruku a prst po prste si kontrolujte, či ste splnili všetko, čo vám treba na ceste k úspechu Ak vás táto pomôcka, ako sa stať úspešným zaujala a máte chuť zistiť ešte viac, výbornou voľbou je práve kniha od pána Juraja Málika Začnite už! 36 + 1 objavov, ako začať a úspešne dokončiť.

„Najmocnejším aktívom, ktoré všetci máme, je naša myseľ. Ak je dobre vytrénovaná, dokáže vytvoriť obrovské bohatstvo.“ Robert Kiyosaki

[Autor: Kristína Poláčková]

Written by