certifikát

Aký certifikát môžeš počas štúdia získať?

Pojem certifikát je pomerne novým pojmom. Rozumieme pod ním hmotný dôkaz zručností v určitej činnosti. Čoraz viac zamestnávateľov očakáva okrem vysokoškolského vzdelania aj niečo navyše. V rámci vlastného seba-rozvoja je zaujímavou možnosťou absolvovanie kurzov a školení, ktorých výstupom je certifikácia.

Odbor manažment ponúka hneď niekoľko certifikácií, ktoré je možné absolvovať počas štúdia. Niektoré z nich sú realizované počas jednotlivých predmetov, iné zas dobrovoľne zvoliteľné mimo vyučovania. V tomto článku nájdete konkrétne kurzy, ktoré sú na odbore ponúkané.

“Často nám práve to, čo si myslíme, že vieme, bráni niečo sa naučiť.”

C. Bernard
certifikát

Cisco Networking Academy

Fakulta FRI je prevádzkovateľom tejto akadémie a v súčasnosti ponúka akademické, ale aj komerčné certifikované kurzy programu Netacad. Certifikácie sú zamerané na Cisco priemyselné certifikáty, kurzy z oblasti IP sietí, bezpečnosti, Linux OS a Internetu vecí (IoT). Práve posledný spomínaný certifikát je v rámci odboru manažment povinne absolvovaný počas predmetu Manažérske Informačné Systémy.

Viac informácii o ponúkaných kurzoch nájdete priamo na webovej stránke akadémie.

ECDL/ICDL

Kurz ECDL (European Computer Driving Licence), po novom ICDL (International Computer Driving Licence) je doporučeným certifikátom základnej informačnej gramotnosti v rámci Európskej Únie. Jeho nadobudnutím je deklarovaná znalosťou a zručnosťou pre všestranné a efektívne využívanie osobných počítačov. V rámci neho si volíte moduly, ktoré chcete absolvovať. Záverečné skúšky sú vykonávané priamo na Fakulte Riadenia a Informatiky.

Informácie o priebehu, sylabách a moduloch nájdete na webovej stránke ICDL.

ECo-C

IT Akadémia ponúka možnosť absolvovania kurzu zaujímavého najmä pre budúcich manažérov. ECo-C je certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií, ktorých znalosť a zručnosť sú nevyhnutné pre funkciu manažéra. Kurz je zložený z piatich modulov, ktoré je nevyhnutné absolvovať pre získanie certifikátu.

Bližšie informácie o kurze nájdete na webových stránkach fakulty alebo IT Akadémie.

SAP

Jedným z najkomplexnejších a najvyužívanejších podnikovým systémom je nepochybne SAP. Každoročne sa na fakulte organizujú kurzy na získanie základných zručností v ekonomických moduloch (FI, CO, AM) a logistických moduloch (MM a SD). Po úspešnom absolvovaní získa študent aj osvedčenie o jeho absolvovaní.

Podľa G. Ewans buď manažér, ktorý sa vie učiť. Len nie v ten istý deň a tým istým spôsobom. A preto už neváhajte ani sekundu a vyplňte svoju elektronickú prihlášku.

Written by