Sila myslenia

Dvanásť alebo trinásť? Čo tak dvanásť a pol?

Nikto nie je rodený líder, nakoľko odborné poznatky sa musíme naučiť a emocionálne zručnosti je potrebné rozvíjať. Tzv. „soft skills“ síce napomáhajú rozvoju organizácie, ale ich posilňovanie je veľmi náročné. Manažment by nemal byť v rámci sociálnej stránky iba o analýzach, ale aj o emóciách.

Gary Vaynerchuk je úspešný podnikateľ, ktorý svoje skúsenosti publikoval v knihe Dvanásť a pol. Vodcovské zručnosti odporúča budovať a zlepšovať na základe 13 zložiek. Prečo je v teda názve iba číslo dvanásť a pol?

Dvanásť a pol

Vaynerchuk pri svojej koncepcii vyzdvihuje silu tzv. mäkkých pracovných zručností v oblasti emocionálnej inteligencie, správania, komunikácie a regulácie emócií v medziľudských vzťahoch. Ich rozvoj je náročný, nakoľko sa s nimi nerodíme, ale v priebehu života ich musíme získať učením a tréningom, t. j. využívaním v praxi.

Úspech manažmentu v aktuálnom 21. storočí nezávisí iba na mäkkých zručnostiach, ktoré tvoria jadro konkurenčnej výhody zamestnancov. Nevyhnutnou je ich kombinácia s tvrdými zručnosťami. Napríklad v podobe schopnosti kvalitne analyzovať zozbierané dáta. S rozvojom informačno-komunikačných technológií či Big data, tak práve aktívne počúvanie a empatia predstavujú zložky, ktoré nikdy nebude môcť nahradiť umelá inteligencia.

Pri danej koncepcii od Vaynerchuka je zároveň dôležitým aspektom čas. V rámci každej sekundy, minúty či hodiny nášho života by sme mali využiť 12 prvkov podľa stavu konkrétnej situácie. Medzi tieto prvky patria:

 • vďačnosť,
 • sebauvedomenie,
 • zodpovednosť,
 • optimizmus,
 • empatia,
 • láskavosť,
 • húževnatosť,
 • zvedavosť,
 • trpezlivosť,
 • presvedčenie,
 • pokora,
 • ctižiadosť.

Posledným prvkom je úprimnosť, ktorú však hodnotí iba ako polovičnú zložku, nakoľko obsahuje pozitívny i negatívny aspekt. Spoločne je tak 12,5 odporúčaných prvkov emocionálneho dosiahnutia úspechu.

Súhrn odporúčaných prvkov

 • Úspešný manažér je vďačný za každú príležitosť, ktorú dostane, nielen tú, ktorú maximálne zužitkuje.
 • Sebauvedomenie znamená vedieť si priznať vlastné chyby a poučiť sa z nich.
 • Manažér je zodpovedný za každé svoje rozhodnutie.
 • Optimizmus neznamená naivitu, ale vieru vo svoje schopnosti.
 • Empatia uľahčuje pochopenie iných a zlepšuje vzťahy.
 • Je skutočne náročné byť láskavý za každých okolností, ale ak to dokážete, odlíši vás to od iných.
 • Húževnatosť pozitívne ovplyvňuje výsledky práce. Vytrvalosť by však nikdy nemala viesť k stavu vyhorenia.
 • Ak sa skombinuje zvedavosť a empatia, vznikne inšpirácia ako hybná sila rozvoja a úspechu.
 • Podstata času sa prejavuje v prvku trpezlivosti, na všetko dobré sa dlho čaká a úspech nepríde zo dňa na deň.
 • Presvedčenie posilňuje húževnatosť, napriek obmedzeniam, ktoré sa na ceste za úspechom určite vyskytnú.
 • Ak si manažér chce budovať trvalý pozitívny dojem (reputáciu), musí byť pokorný.
 • Ctižiadosť odráža ambície, ciele a motiváciu, ktorá by mala nadväzovať na prvok zvedavosti a sebauvedomenia.

Úspech a význam koncepcie v praxi potvrdzujú aj výskumy Harvardovej univerzity. Podľa výsledkov tvorí 85 % pracovného úspechu efektívne využívanie mäkkých zručností a 15 % nadobudnutých technických zručností. Ich dôležitosť vzrástla aj z dôvodu pandémie Covid-19. Zamestnanci by mali byť schopní zvládať nepredvídateľné udalosti, flexibilne reagovať na zmeny a odolávať neistote. Koncepcia Dvanásť a pol v spojitosti s pandémiou tak napomáha získať:

 • adaptáciu,
 • aktívnu komunikáciu,
 • efektívnu tímovú spoluprácu,
 • emocionálnu inteligenciu,
 • empatiu,
 • motiváciu neustále pracovať na svojich zručnostiach,
 • zodpovednosť,
 • autonómiu.

Link, kde je možné knihu kúpiť.

Written by