mladí účtovníci, olympiáda mladý účtovník, buďmanažér

Najlepší mladí účtovníci si znova zmerali svoje sily

Rovnako ako minulý rok i teraz privítala Fakulta riadenia a informatiky študentov stredných škôl na prestížnej súťaži Olympiáda Mladý účtovník 2019, ktorú organizovali už po 22 krát Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s. Študenti stredných škôl a obchodných akadémií, mladí účtovníci, si tak mohli znovu porovnať svoje vedomosti o účtovníctve v programe OMEGA.

V rámci tohto ročníka súťažilo 102 študentov zo stredných škôl a obchodných akadémií po celom Slovensku. Súťaž na Fakulte riadenia a informatiky prebiehala vo dvoch kolách. Prvé  kolo – regionálne sa uskutočnilo dňa 20.3.2019, mimo iného aj v Košiciach a Bratislave. 15 najlepších študentov z regionálnych kôl postúpilo ďalej do celoštátneho kola, ktoré sa konalo 16.4.2019 na Fakulte riadenia a informatiky. Mladí účtovníci si zo súťaže neodnášali len skúsenosti, znalosti a ponaučenia, ale aj prestížne ocenenia a hodnotné ceny. Ocenení boli aj pedagógovia, ktorí po celú dobu súťaže študentov podporovali a sprevádzali.

1 miesto:

  • najlepší študent – finančná odmena 333 EUR,
  • najlepší pedagóg – finančná odmena 333 EUR.

2. miesto:

  • študent – bezdrôtové slúchadlá v hodnote 200 EUR,
  • pedagóg – wellness podľa vlastného výberu v hodnote 100 EUR.

3. miesto:

  • študent – bezdrôtový reproduktor v hodnote 100 EUR,
  • pedagóg – wellness podľa vlastného výberu v hodnote 75 EUR.

4. – 15. miesto:

  • finančná odmena 33 EUR.

Zástupcovia Katedry manažérskych teórií pri Fakulte riadenia a informatiky využili možnosť stretnúť sa s pedagógmi stredných škôl a zatiaľ čo študenti testovali svoje vedomosti v rámci súťaže, v konferenčnej miestnosti sa viedli odborné diskusie o súčasnom vzdelávaní, úrovni, problémoch a budúcnosti študentov na Slovensku. Toto stretnutie prinieslo rad podnetov na oboch stranách a utužilo vzájomné vzťahy.

Za organizáciou tohto podujatia na Fakulte riadenia a informatiky okrem spoločnosti KROS, a.s., stoja aj zástupcovia Katedry manažérskych teórií, ktorí cez projekt BuďManažér vytvárajú no aj podporujú takéto aktivity. V najbližšej dobe sa môžu študenti stredných škôl tešiť na Letnú školu BuďManažér 2019, ktorá odštartuje už 19.6.2019 na Fakulte riadenia a informatiky. Viac  informácii sa dozviete na webovej stránke www.budmanazer.sk

Úspešná realizácia súťaže Olympiáda Mladý účtovník 2019 zase o niečo viac napomohla k utuženiu vzťahov a partnerstva Fakulty riadenia a informatiky a spoločnosti KROS, a.s. a predovšetkým napomohla k užšiemu prepojeniu akademickej a podnikovej sféry. Radi by sme v organizovaní podobných akcií pokračovali aj naďalej.

Autor: Lucie Lendelová
Foto: Dobroslav Grygar

Written by