Prečo na Vysokú alebo študuj Manažment

Štúdium na stredných školách je istou formou všeobecným nahliadnutím do teórie. Úvod do odborných predmetov, ale len veľmi zľahka opisuje reálne využitie znalostí v praxi. Čo je teda potrebné vedieť na to, aby Tvoj nástup na vysokú školu nebol prvou „životnou fackou“ ale ambicióznym pokračovaním priebehu štúdia na strednej škole? Študuj manažment na FRI a dozvieš sa viac.

Stredné školy ako napr. gymnáziá, obchodné akadémie, ekonomické stredné školy a pod. upriamujú svoj pohľad na zabezpečenie základných informácií o odborných oblastiach. Takže sa stretávate s veľmi podstatnou matematikou, slovenčinou, angličtinou a doplnkovými predmetmi ako sú náuka o sociológií, ekonomika a v niektorých prípadoch aj psychológia, či podnikanie/manažment. Vedomosti získané na týchto predmetoch sú samozrejme neodmysliteľnou súčasťou ich nadstavby a následného prehlbovania na vysokej škole. Ako ale upraviť svoj prístup k štúdiu tak, aby si zo základného teoretického poznatku, získal vedomosť uplatniteľnú v praxi?

Vždy sa pýtaj na prax

študuj manažment, študuj FRI, študuj manažment na FRI

Rozdiel medzi vysokou školou a stredným vzdelaním je práve v tom, že vysoká škola už od nás očakáva, že vieme informácie získane na strednej škole automaticky pretaviť do praxe – študuj manažment. No žiaľ, nie vždy je to tak. Zmena myslenia z prostredia „tu je teória, ktorú musíš ovládať“ na prostredie „prečo to vlastne robíme a ako to funguje“, nás núti začať sa nad vecami viac zamýšľať. Najlepším pomocníkom v týchto situáciách je práve prax. Keď vieš, prečo je motivácia ľudí dôležitá, tak Ťa veľmi jednoducho napadnú rôzne motivačné metódy. Ak však vieš iba zadefinovať, čo je to motivovanie a motivácia, je zložitejšie pochopiť prax. Na vysokej nebudú zadania znieť – nauč sa od strany 27 po 44. Zadanie bude znieť – zamyslite sa a navrhnite motivačný nástroj pre zamestnancov firmy XYZ. A je už len na Tebe, či svoju kreativitu pustíš z uzdy, alebo si ju necháš pritiahnutú pri teórií.

Buď odborníkom s prehľadom

Ten pocit, keď Ti stačí sem tam pár hodín pri knihách, no aj tak máš samé 1-tky. To sa na strednej škole dá. Na vysokej je to však trošku inak. Začni si všímať, na aké predmety máš predispozície. Čo Ťa viac baví, čo Ti ide. Tým smerom by sa malo uberať aj Tvoje štúdium na vysokej škole – študuj manažment. Na Fakulte riadenia a informatiky je veľmi veľká výhoda práve v tom, že aj po výbere študijného programu sa Tvoja voľnosť vo výbere predmetov nekončí. Skúšaj a hľadaj. Sleduj najnovšie trendy v manažmente a marketingu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou fungovania dnešných podnikov.  Vyberaj si z informatických predmetov, ak cítiš, že Tvoje uplatnenie môže byť práve tam. Podstata úspechu v pracovnom živote sa zakladá na šťastí z práce. Staň sa preto odborník na smer, ktorý ťa napĺňa a udržuj si prehľad v odboroch, ktoré sú nevyhnutné na porozumenie celého kolobehu fungovania podniku.

Zisťuj si do čoho ideš

študuj manažment, študuj FRI, študuj manažment na FRI

Vysoká škola znamená pre Teba ďalších 5 rokov života venovaných štúdiu. Je len na Tebe, ako efektívne tento čas využiješ. Samozrejme treba počítať s učením, nejakou tou „vysokoškolskou zábavou“, novým kolektívom, no mal by si sa zamyslieť aj nad tým, čo viac mi môže škola dať. Ideálna cesta je nájsť si referencie. Prostredníctvom referencií vieš určiť, v ktorých oblastiach sa po doštudovaní danej vysokej školy môžeš uplatniť. Prípadne, ak je v tejto sekcií niekto zaujímavý, skús nájsť rozhovor s ním. Nie nadarmo sa hovorí – raz vidieť, je viac ako 100 x počuť. Jeden z rozhovorov o štúdiu na FRI máme aj tu.

Rob veci navyše

Časy keď stačilo doštudovať vysokú školu a bol si na trhu práce automaticky žiadaný, sú už dávno preč. V aktuálnej dobe rýchlo meniaceho prostredia je nevyhnutné vedieť sa odlíšiť. A to dosiahneš najlepšie tak, že budeš mať informácie aj z iných zdrojov, ako len zo „školských lavíc“. Nie len na FRI, ale celkovo v Žiline sa počas celého roka koná množstvo seminárov, workshopov, prednášok a rôznych meetupov, kde môžeš získať informácie z rôznych oblastí. Okrem toho sa tak dostaneš do komunity ľudí nie len z univerzitného, ale aj podnikateľského prostredia. Napríklad Startup Weekend Žilina, ktorý sa posledný ročník odohrával na našej fakulte je ideálnou príležitosťou na stretnutie aktívnych študentov, mentorov z celého sveta a úspešných podnikateľov, ktorí vedia zhodnotiť Tvoj nápad.

Zabávaj sa

Roky strávené na vysokej škole sú posledným medzistupňom pred plnohodnotnou dospelosťou. Preto nezabúdaj, že nie je všetko o učení a naháňaní sa za budúcnosťou. Oveľa lepšie všetko ide, keď si v dobrom kolektíve ľudí, ktorí Ťa vždy podrží. Na našej fakulte máme množstvo eventov, ktoré prepájajú našich študentov. No nie len tie sú výhodou. Cestuj, spoznávaj a využívaj všetky zľavy a možnosti študenta. Možnosti cestovania prostredníctvom ERASMUS, či IAESTE, kde sa zdokonaľuješ nie len v jazyku, ale aj v odbornej činnosti je ideálna cesta.

študuj manažment, študuj FRI, študuj manažment na FRI

Buď aj TY správnym BuďMANAŽÉROM!

Written by