letná škola BuďManažér, manažment, študuj manažment na FRI

Letná škola 2019

Letná škola Buď manažér 2019 – posuň vpred svoje manažérske zručnosti.

Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA sa po pilotnom ročníku uskutočnil už druhý ročník Letnej školy Buď Manažér organizovaný Katedrou manažérskych teórií.  

Štyridsať stredoškolákov z gymnázií a obchodných akadémií si vyskúšalo prácu v tíme pri riešení praktických úloh, ktoré boli založené na rovnakých princípoch, ako sú úlohy pre budúcich manažérov počas štúdia v študijnom programe manažment na Fakulte riadenia a informatiky. Tak bolo možné študentom reálnejšie priblížiť systém práce na univerzitných seminároch. Dôležitou súčasťou bolo aj prezentovanie a argumentácia riešení, bez ktorých nemá ani ten najlepší nápad šancu na úspech.
Letná škola Buď manažér pripravila zaujímavé interaktívne prednášky a semináre v oblastiach:

  • Riešenie manažérskych úloh – objav svoj potenciál
  • Ako úspešne zaujať zákazníka prostredníctvom online marketingu?
  • Tvorivé riešenie tímovej úlohy – ja ako člen úspešného tímu
  • Marketing a marketingová komunikácia – spôsoby efektívneho využitia
  • Ekonómia – zábavne o nezábavnej vede

Účastníci počas jednotlivých dní zbierali body, za ktoré boli na záver akcie odmenení hodnotnými cenami (telefón, tablet, smart hodinky, vstupenky…). Výsledky boli viac ako tesné a musíme priznať, že vybrať tých najlepších nebolo jednoduché.

Celým týždňom sprevádzala letnú školu príjemná uvoľnená atmosféra, ktorá prispela ku kreatívnemu pracovnému prostrediu a výborným výsledkom účastníkov. Toto ocenili aj študenti v rámci ich záverečného hodnotenia celej akcie. Páčili sa im praktické zadania, zaujímavé prednášky a absolvovanie kurzu by jednoznačne odporučili aj ich spolužiakom.

Týmto chceme poďakovať kolektívu Katedry manažérskych teórií FRI za výbornú prípravu a bezproblémový priebeh akcie. Tiež partnerským firmám, KROS, Scheidt&Bachmann, GoodRequst, RedBull a Darkside, za organizačnú pomoc a podporu. Ďakujeme aj účastníkom z radov stredoškolákov a veríme, že sa s nimi v budúcnosti stretneme už ako s plnohodnotnými študentmi Žilinskej univerzity v Žiline. Tešíme sa na budúcu Letnú školu buď manažér 2020.

Autori:

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. (prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA)

Ing. Martin Holubčík, PhD. (Katedra manažérskych teórií FRI UNIZA)

Written by