Manažment na FRI – Plníme očakávania študentov?

V predchádzajúcich dvoch článkoch sme sa venovali otázkam: Prečo by ste si mali vybrať študijný program Manažment na FRI? a Študenti manažmentu FRI – Čo je u nás najatraktívnejšie? Dnes to bude viac o tom či plníme očakávania našich študentov. Prajeme inšpiratívne čítanie. A samozrejme nezabudnite si podať prihlášku k nám na Manažment FRI!

Moje očakávania zo štúdia boli veľké, zo začiatku som mala dokonca strach, ako to budem zvládať, predsa len stredná a vysoká škola sú dve rozdielne veci. Aj čo sa týka rozsahu učenia, aj spôsobu učenia. Avšak ostala som veľmi milo prekvapená, dokonca boli moje očakávania naplnené viac ako som očakávala. Prístup profesorov/prednášajúcich/cvičiacich je veľmi ľudský, chápavý a je postavený na priateľsko-profesionálnej úrovni. Najviac som sa obávala predmetov spojených s matematikou, v odbore manažment je to algebra. Myslím, že tieto predmety sú strašiakom pre väčšinu študentov, Avšak po absolvovaní tohto predmetu som zistila, že som sa bála zbytočne. Ak je študent rozhodnutý a nastavený, že daný predmet zvládne a postaví sa k tomu zodpovedne, nemá najmenší problém to dokázať. Zatiaľ hodnotím štúdium na tejto fakulte veľmi pozitívne, dokonca ma učenie začalo baviť. Štúdium na Fakulte riadenia a informatiky ma napĺňa a baví ma, neviem si predstaviť, že by som študovala niekde inde.“ Barbora, I. ročník

Vzhľadom na moje predchádzajúce skúsenosti som od vysokej školy nemal príliš vysoké očakávania, avšak Fakulta Riadenia a Informatiky ich predčila všetky. Počnúc predmetmi, ktoré je možné si zvoliť z obrovského množstva a reálne splnia to čo od daného predmetu očakávate. Pedagógovia sú prevažne odborníci z praxe teda majú bohaté skúsenosti a o študentov sa skutočne zaujímajú a nie ste pre nich len čísla, s radosťou vám pomôžu, či vyhovejú takmer v každej žiadosti. Fungovanie fakulty ako takej čo sa týka komunikácie s vedením, organizovaním mimoškolských aktivít a pod., je v porovnaní s inými vysokými školami na veľmi vysokej úrovni a v tomto smere asi nie je ani čo vytknúť.“ Adrián, II. ročník

Počas prezenčnej formy vyučovania sa moje očakávania splnili až nad mieru. Pedagógovia sa ukázali nielen ako odborníci, ale aj ako veľmi ľudskí a vždy ochotní pomôcť. Väčšina predmetov ma veľmi zaujala a videla som, ako ma postupne posúvajú a pripravujú na výkon môjho budúceho povolania. To samozrejme platí z časti aj pre dištančné štúdium, avšak je tu niečo, čo FRIčka robí výborne a žiaľ počas distančnej formy mi to chýba. Myslím tým rôzne akcie, ktoré spájajú študentov a pedagógov napr. Fričkovica alebo Fri punč. Štúdium na FRI teda podporuje vytváranie dobrých vzťahov medzi študentami a budovanie kolektívu  nad moje očakávania.“ Laura, II. ročník

Na začiatku som veľmi nevedela čo očakávať a preto sa mi moje očakávania vykresľovali až postupne počas štúdia. Zatiaľ sú všetky naplnené. Dokázala som si nájsť smer štúdia, ktorý ma baví a vidím v ňom svoju budúcnosť.“ Dominika, III. ročník

S očakávaniami ohľadom štúdia som spokojný. Nie je to len o teórii, ale naopak, získané teoretické znalosti následne využívame aj v praxi a zároveň je to prepojené aj na IT. Privítal by som však skoršie prepojenie s ostatnými odbormi prostredníctvom spoločných projektov.“ Adam, III. ročník

Za každým jedným študentom sa skrýva jedinečný príbeh, motivácia či skúsenosti, kvôli ktorým sa vydali na cestu budmanažer. Preto všetkým našim súčasným študentom  držíme palce na ceste za svojimi cieľmi a veríme, že vaše odpovede môžu pomôcť mnohým budúcim možno váhavým budmanazerom.

Manažment je tu pre všetkých, ale stať sa dobrým manažérom nie pre každého.

Irina Ďaďová

Written by